Akti skupštine

  Statut grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Statut grada Novog Pazara .pdf .doc

  Poslovnik grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik Skupštine grada Novog Pazara .pdf .doc
  2. Poslovnik gradskog veća Novog Pazara  .pdf .doc

  Službeni list

  2023

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. SLUŽBENI LIST BROJ 1-23 .pdf
  2. SLUŽBENI LIST BROJ 2-23 .pdf
  3. SLUŽBENI LIST BROJ 3-23 .pdf
  4. SLUŽBENI LIST BROJ 4-23 .pdf
  5. SLUŽBENI LIST BROJ 5-23 .pdf
  6. SLUŽBENI LIST BROJ 6-23 .pdf
  7. SLUŽBENI LIST BROJ 7-23 .pdf
  8. SLUŽBENI LIST BROJ 8-23 .pdf
  9. SLUŽBENI LIST BROJ 9-23 .pdf

  Skupštinske Odluke

  2023.

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o dopunama Odluke o organizaciji Gradskih uprava grada Novog Pazara .pdf
  2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju .pdf
  3. Odluka o uspostavljanju saradnje - bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Šuše - Republika Azerbejdžan .pdf
  4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar .pdf
  5. Rešenje o imenovanju direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar .pdf
  6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja „Ras“ Novi Pazar .pdf
  8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar .pdf
  9. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regionalnog pozorišta Novi Pazar .pdf
  10. Rešenje o imenovanju VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar .pdf
  11. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar .pdf
  12. Rešenje o davanju u zakup Apotekarskoj ustanovi „DR. MAX“ sa sedištem u Beogradu, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda i javnom otvaranju, poslovne prostorije u javnoj svojini grada Novog Pazara .pdf
  13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za decu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  16. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  17. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  18. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  20. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2023. godinu .pdf
  21. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport „Novi Pazar“, za 2023. godinu .pdf

  Amadmani

  R.BR. NAZIV AKT NA KOGA SE ODNOSI AMADMAN PREUZIMANJE
  1.  Amandman 1 Odluka o pristupanju donošenja statuta grada Novog Pazara  .pdf

   

  Izborna komisija grada Novog Pazara

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik o radu Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  2. Odluka o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  3. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf

   

   

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar