Akti skupštine

  Statut grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Statut grada Novog Pazara .pdf .doc

  Poslovnik grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik Skupštine grada Novog Pazara .pdf .doc
  2. Poslovnik gradskog veća Novog Pazara  .pdf .doc

  Službeni list

  2021

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. SLUŽBENI LIST BROJ 1-21 .pdf
  2. SLUŽBENI LIST BROJ 2-21 .pdf
  3. SLUŽBENI LIST BROJ 3-21 .pdf
  4. SLUŽBENI LIST BROJ 4-21 .pdf
  5. SLUŽBENI LIST BROJ 5-21 .pdf
  6. SLUŽBENI LIST BROJ 6-21 .pdf
  7. SLUŽBENI LIST BROJ 7-21 .pdf
  8. SLUŽBENI LIST BROJ 8-21 .pdf
  9. SLUŽBENI LIST BROJ 9-21 .pdf
  10. SLUŽBENI LIST BROJ 10-21 .pdf
  11. SLUŽBENI LIST BROJ 11-21 .pdf

  Skupštinske Odluke

  2019.

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
   („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 2/2019)  
  1. Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara .pdf .doc
  2.  Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina .pdf .doc
  3.  Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta .pdf .doc
  4.  Odluka o izmenama i dopunama odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji grada Novog Pazara .pdf .doc
  5.  Odluka o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga za iznošenje komunalnog otpada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar .pdf .doc
  6.  Odluka o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar .pdf .doc
  7.  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama materijalnih troškova nastalih za usluge koje vrše Gradske uprave grada Novog Pazara .pdf .doc
  8.  Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama .pdf .doc
  9.  Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture .pdf .doc
  10.  Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara .pdf .doc
   („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 4/2019)  
  11.  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina .pdf .doc
  12.  Odluka o dodelji zvanja počasni građanin grada Novog Pazara povodom 558. godine od osnivanja grada Novog Pazara .pdf .doc
  13  Odluka o dodeli povelja grada Novog Pazara povodom 558. godine od osnivanja grada Novog Pazara .pdf .doc
  („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 5/2019)
  14.  Pravilnik o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata iz Novog Pazara .pdf .doc
  15. 

  Operativni Plan odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda za 2019.godinu

  .pdf .doc
   („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019)  
  16.  Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Novog Pazara .pdf .doc
  17.  Odluka o mreži javnih osnovnih škola na području grada Novog Pazara .pdf .doc
  18.  Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara .pdf .doc
  19.  Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje osnovne škole u Šutenovcu .pdf .doc
  20.  Odluka o dimničarskim uslugama .pdf .doc 
  21.  Odluka o određivanju lokacije za groblje na teritoriji grada Novog Pazara .pdf .doc
  22.  Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje gradskog groblja .pdf .doc 
  23.  Odluka o proširenu groblja u selu Kovačevo u Novom Pazaru .pdf .doc
  24.  Plan javnog zdravlja grada Novog Pazara za 2019-2026. godinu .pdf .doc
  25.  Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara, za 2019. godinu .pdf .doc 
  26.  Program privremenog postavljanja pokretnih tezgi  .pdf .doc 
   („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 10/2019)
  27.  Odluka o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom .pdf .doc
  28.  Odluka o davanju saglasnosti na utvrđivanje cene toplotne energije za snabdevanje krajnih kupaca po grupama .pdf .doc

  Izborna komisija grada Novog Pazara

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1.

  Spisak članova izborne komisije  grada Novog Pazara

  .pdf
  2. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara .docx

   

   

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar