Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada. Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada. Odbornici se biraju na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 47 odbornika.

   

  Grafički prikaz udela odborničkih grupa u Skupštini Grada

  Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje , odnosno postavlja Skupština grada u organima Grada, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač.

  IMUNITET ODBORNIKA
  Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog mišljenja ili davanja glasa na sednici skupštine i radnih tela.

  PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

  • Učestvuje u radu skupštine i njenih radnih tela
  • Predlaže Skupštini grada raspravu o određenim pitanjima
  • Podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine grada
  • Daje amandmane na predloge propisa
  • Postavlja pitanja vezana za rad organa Grada
  • Učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada

  Odbornik Skupštine grada ima pravo da se obraća Skupštini na bilo kom jeziku koji je u službenoj upotrebi na teritoriji Grada.

  Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine grada i postavljenjem sekretara Skupštine grada

   

  Prisustvo građana sednicama Skupštine grada i neposredan uvid u njihov rad je moguć uz prethodnu najavu Odeljenju za skupštinske poslove:

  Sednici Skupštine imaju pravo da prisustvuju i građani koji svoje prisustvo najave organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove Skupštine, najkasnije dva dana pre održavanja sednice, osim kada se sednica drži bez prisustva javnosti. U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštine, predsednik Skupštine će odlučiti kome će omogućiti prisustvo sednici, polazeći od redosleda prijavljivanja i interesa prijavljenih za tačke na dnevnom redu.

  Najava prisustvovanju sednicama Skupštine grada:

  ▪ licno u kancelariji broj 311 u Odeljenju za skupštinske poslove, Stefana Nemanje br.2 Informator o radu organa grada Novog Pazara 25.8.2022.godine 14

  ▪ telefonom na broj 020-5151-311 (rukovodiocu Odeljenja Esadu Mahmutoviću)

  ▪ putem mejla : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar