04. SKUPŠTINA GRADA 30.09.2019.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  30. SEPTEMBRA 2019. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

  Sednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o drugoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2019.godinu;
  2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije za rekonstrukciju puta Novi Pazar - Tutin II A reda za deonicu na teritoriji grada Novog Pazara;
  3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
  4. Predlog Odluke za utvrdjivanje cene toplotne energije za snabdevanje krajnih kupaca po grupama;
  5. Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti grada Novog Pazara fudbalskom klubu “Novi Pazar”;
  6. Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti;
  7. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana Partnerstvo za otvorenu upravu, za period 2019 - 2020;
  8. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje - bratimljenju grada Novog Pazara, Republika Srbija i opštine Ohrid, Republika Severna Makedonija;
  9. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje - bratimljenju između grada Novog Pazara, Republika Srbija i grada Konja, Republika Turska;
  10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Izborne komisije grada Novog Pazara;
  11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana” Novi Pazar iz reda zaposlenih;
  12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ “Ćamil Sijarić”, Novi Pazar;
  13. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekata;
  14. Predlog Rešenja o otuđenju Redžović Halitu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog kao kat. parcela br. 11378/21 u površini od 93 m2 na potesu „ul. Save Kovačević“ radi izgradnje objekta;
  15. Predlog Rešenja o otuđenju „Košuta inžinjeringu“ d.o.o. čiji je zakonski zastupnik Košuta Emir iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog kao kat. parcela br. 11378/20 u površini od 247 m2 na potesu „ul. Save Kovačević“ radi izgradnje objekta;
  16. Predlog Rešenja o otuđenju „Košuta inžinjeringu“ d.o.o. čiji je zakonski zastupnik Košuta Emir iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog kao kat. parcela br. 11378/19 u površini od 243 m2 na potesu „ul. Save Kovačević“ radi izgradnje objekta;
  17. Predlog Rešenja o otuđenju Bilalović Romeu iz Beograda, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 80/287 na kat. parceli br. 2674 na potesu „ul. Ruđera Boškovića“ upisana u listu nepokretnosti br. 735 KO Izbice;
  18. Predlog Rešenja o otuđenju Smajović Mithatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 64/352 na kat. parceli br. 5970 na potesu „ul. Koste Racina“ upisana u listu nepokretnosti br. 9990 KO Novi Pazar;
  19. Predlog Rešenja o outđenju Emrović Edinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 19/193, na kat. parceli br. 3191/3 u „ul. 28. Novembra“;
  20. Odbornička pitanja.

  PREDSEDNICA
  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar