Akti skupštine

  Statut grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Statut grada Novog Pazara .pdf .doc

  Poslovnik grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik Skupštine grada Novog Pazara .pdf .doc
  2. Poslovnik gradskog veća Novog Pazara  .pdf .doc

  Službeni list

  2024

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. SLUŽBENI LIST BROJ 1-24 .pdf
  2. SLUŽBENI LIST BROJ 2-24 .pdf
  3. SLUŽBENI LIST BROJ 3-24 .pdf
  4. SLUŽBENI LIST BROJ 4-24 .pdf
  5. SLUŽBENI LIST BROJ 5-24 .pdf
  6. SLUŽBENI LIST BROJ 6-24 .pdf
  7. SLUŽBENI LIST BROJ 7-24 .pdf
  8. SLUŽBENI LIST BROJ 8-24 .pdf
  9. SLUŽBENI LIST BROJ 9-24 .pdf
  10. SLUŽBENI LIST BROJ 10-24 .pdf
  11. SLUŽBENI LIST BROJ 11-24 .pdf
  12. SLUŽBENI LIST BROJ 12-24 .pdf

  Skupštinske Odluke

  2024.

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Novog Pazara .pdf
  2. Odluka o prestanku mandata odbornici Jelici Jaćović .pdf

  Amadmani

  R.BR. NAZIV AKT NA KOGA SE ODNOSI AMADMAN PREUZIMANJE
  1.  Amandman 1 Odluka o pristupanju donošenja statuta grada Novog Pazara  .pdf

   

  Izborna komisija grada Novog Pazara

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik o radu Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  2. Odluka o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  3. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf

   

   

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar