02. SKUPŠTINA GRADA 24.04.2019.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  24. APRILA 2019. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u tekstualnom dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Carina;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2018. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2018. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja Novi Pazar, za 2018. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2018. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2018. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2018. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za decu i omladinu „Duga“ Novi Pazar“, za 2018. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2018. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2018. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2018. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu SSU „Pendik“ Novi Pazar, za 2018. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2018. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o prijedlogu naziva i promjene naziva ulica, trgova i naseljenih mjesta na teritoriji grada Novog Pazara;
  22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o glavnom urbanisti grada Novog Pazara;
  23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korištenje javnih površina;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cene prevoza putnika u gradsko- prigradskom saobraćaju;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara udruženju veterana fudbalskog kluba „Novi Pazar“;
  26. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nepokretnosti regionalnoj razvojnoj agenciji „Seda“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora istoriskog arhiva „Ras“, Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Trnava-Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Meša Selimović“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o otuđenju Smajović Mihriji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao kat. parcela br. 10827/4 na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  36. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ćorić Nusretu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 100/646 na kat. parceli br. 3147 na potesu “ul. Šabana Koče”;
  37. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kojović Verici, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao kat. parcela br. 4491/1 na potesu „ul. Ivanjička“;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Goševac Draganu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara u površini od 76 m2 na kat. parceli br. 438/6 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju Goševac Dragoljubu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/12 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Spasović Rodoljubu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/14 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Aksović Radici iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/3 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Majdak Veliboru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/13 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Aksović Slaviši iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/7 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  44. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bugarić Ljubici iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 438/9 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Goševac Oliveri iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog na kat. parceli br. 438/8 u površini od 61 m2 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ljajić Aidi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog na kat. parceli br. 438/10 u površini od 30 m2 na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dautović Dževadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 19/5858 na kat. parceli br. 9571 na potesu „Jaklja“;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Sejdović Ismailu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 80/151 na kat. parceli br. 7352 na potesu „ul. Veljka Vlahovića“;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Vrbica Mustafi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 15/128 na kat. parceli br. 1560/1 na potesu „ul. Gornji Aleksinac“;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Lekpek Jakupu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara u površini od 3m2 odnosno sa udjelm 3/6 na kat. parceli br. 4498/8 na potesu „ul. Kej 37. Sandžačke divizije“;
  51. Prijedlog Oglasa o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnog prostora u zanatskom centru;
  52. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar