06. SKUPŠTINA GRADA 19.12.2016.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

   

  S A Z I V A M

  ŠESTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 19.12.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI  RED

   

  1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku mr Racu Vučkoviću sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ (Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Nova Srbija, Jedinstvena Srbija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Pokret socijalista );
  2. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Jovanu Jovanoviću sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ (Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Nova Srbija, Jedinstvena Srbija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Pokret socijalista );
  3. Predlog Odluke o drugoj izmeni Odluke o Budžetu grada Novog Pazara za 2016.godinu;
  4. Predlog Odluke o Budžetu grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  5. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  6. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  7. Predlog Kadrovskog plana Gradkog pravobranilaštva grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  8. Predlog Kadrovskog plana Službe interne revizije grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  9. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za naselje Šutenovac;
  10. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za potes Varevo;
  11. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za potes Banja;
  12. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za potes KO Postenje;
  13. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac sa kat.parcele br.1314 i 1318 KO Pobrđe,
  14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”;
  15. Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”;
  16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cenovnik Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”;
  17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzej „Ras“ Novi Pazar;
  18. Izveštaj o radu Predškolske ustanove Mladost za 2015/2016 godinu;
  19. Plan i program rada Predškolske ustanove Mladost za 2016/2017 godinu;
  20. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JP „Zavod za urbanizam grada“ Novi Pazar, sa Zakonom o javnim preduzećima;
  21. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, sa Zakonom o javnim preduzećima;
  22. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar sa Zakonom o javnim preduzećima;
  23. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, sa Zakonom o javnim preduzećima;
  24. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Parking servis“ Novi Pazar sa Zakonom o javnim preduzećima;
  25. Predlog Odluke o davanje saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  26. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuđenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara;
  27. Predlog Rešenja o otuđenju Arifović Mustafi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 31/396 na kat.parceli br. 4293, upisanoj u listu nepokretnosti br.14299 KO Novi Pazar na potesu ul „Ćire Ratkovića“;
  28. Predlog Rešenja o otuđenju Numanović Nedžatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 1/500 na kat.parceli br. 7338, KO Novi Pazar na potesu ul  „Veljka Vlahovića“;
  29. Predlog Rešenja o otuđenju Berberištanin Rasimu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 18/532 i Heldić Edinu iz Novog Pazara, kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 19/532 na kat.parceli br. 5273/1 Ko Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br.2754 KO Novi Pazar na potesu ul „Hadžet“;
  30. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat.parcelu br. 6967 KO Novi Pazar, na potesu ul „ Sutjeska“;
  31. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat.parcele br. 8857 KO Novi Pazar, na potesu ul “ Rajka Ackovića“,
  32. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat.parcele br.5273 KO Novi Pazar, na potesu ul “Hadžet“;
  33. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat.parcele.br.10791 KO Novi Pazar, na potesu ul „Čerkez Mahala“;
  34. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat.parcele br.4293 KO Novi Pazar, na potesu ul “Ćire Ratkovića“;
  35. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na kat. parceli. br.7651/4 KO Novi Pazar, na potesu ul“Hercegovačka“,
  36. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na kat.parceli br.7338 KO Novi Pazar, na potesu ul „Veljka Vlahovića“
  37. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Doma zdravlja Novi Pazar;
  38. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Doma zdravlja Novi Pazar;
  39. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar;
  40. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar;
  41. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora JKP “Parking servis” Novi Pazar;
  42. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora JKP “Parking servis” Novi Pazar;
  43. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Sportskog saveza Novi Pazar;
  44. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Sportskog saveza Novi Pazar;
  45. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu Saveza za školski sport;
  46. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu FK ”Novi Pazar 1928”;
  47. Odbornička pitanja.

  Molimo Vas da sednici prisustvujete, a u slučaju sprečenosti da obavestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

                                                                                                                                                                                                                  

  PREDSEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar