01. SKUPŠTINA GRADA 26.05.2016.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

  S A Z I V A M

  PRVU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 26.05.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

              Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

              Za sednicu predlažem sledeći

   

   DNEVNI  RED:

   

  1. Donošenje Odluke o prestanku mandata odborniku Nikoli Joloviću sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, na osnovu pisane ostavke;
  2. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Nebojši Raviću sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“;
  1. Predlog Odluke o izmenama Statuta grada Novog Pazara;
  2. Predlog Odluke o izmenama Poslovnika grada Novog Pazara;
  3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija;
  4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Novog Pazara;
  5. Predlog godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2016. godinu;
  6. Prtedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Pazara;
  7. Izbor Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Novog Pazara;
  8. Odbornička pitanja.

   

  Molimo Vas da sednici prisustvujete, a u slučaju sprečenosti da obavestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

   

  PREDSEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar