01. SKUPŠTINA GRADA 09.09.2020.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PRVU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  9. SEPTEMBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA


  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED:

  1. Predlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  2. Predlog Odluke o osnivanju apotekarske ustanove Novi Pazar;
  3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  4. Predlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode 2. reda, za 2020. godinu;
  5. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za budžet i finansije;
  6. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za urbanizam i saobraćaj;
  7. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za stambeno-komunalne delatnosti;
  8. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine;
  9. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu;
  10. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu dece;
  11. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja;
  12. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za kulturu, informisanje i sport;
  13. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za vodoprivredu;
  14. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa;
  15. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  16. Predlog Odluke o izboru članova Administrativno-mandatne komisije;
  17. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  18. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta;
  19. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  20. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama;
  21. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe;
  22. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“;
  23. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar - Dopunska tačka 1
  24. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar - Dopunska tačka 2
  25. Izbor Gradonačelnika, Zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Novog Pazara;
  26. Odbornička pitanja.

   

  PREDSEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar