04. SKUPŠTINA GRADA 04.09.2023.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  4. SEPTEMBRA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Plana i programa rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prijenos nepokretnosti br. 6644/4, 6645/1, 6649/2 i 6650/1 KO Novi Pazar;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  10. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Pazar;
  11. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora „Škole za dizajn tekstila i kože“ Novi Pazar;
  12. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o razrešenju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dobardžić Faketi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara na kat. parceli br. 7528 KO Novi Pazar;
  17. Odbornička pitanja

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar