03. SKUPŠTINA GRADA 16.06.2023.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  16. JUNA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes oko parcela 224/1 i 224/2 KO Banja;
  2. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti na teritoriji grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”, za 2022. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2022. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2022. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2022. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju  Novi Pazar, za 2022. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2022. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne Turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2022. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2022. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program  rada  JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2023. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  25. Prijedlog Godišnjeg plana Komunalne milicije grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o preimenovanju naziva kraka/dijela ulice Branislava Bakračevića u naselju Šestovo-Novi Pazar;
  27. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o promjeni naziva Osnovne škole „Mur“;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Pazar; (dopunska tačka)
  29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora „Ugostiteljsko-turističke škole“ u Novom Pazaru, iz reda predstavnika zaposlenih i roditelja;
  30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora „Gimnazije“ Novi Pazar, iz reda zaposlenih;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Šemsović Ismeta;
  35. Prijedlog Rješenja o otuđenju Delimeđac Faruku iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada od 11/328, na kat. parceli br. 7977 KO Novi Pazar na potesu „ul. Srđana Stojovića“;
  36. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mavrić Muradinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada u površini od 27 m2, na kat. parceli br. 7138/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stanimira Đokovića“;
  37. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ljubiši Mitrović iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara u površini od 115 m2, na kat. parceli br. 6450 KO Novi Pazar na potesu „ul. Generala Živkovića“;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Božović Radmili iz Baljevca, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 6/16, na kat. parceli br. 3523/4 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Kej 12. srpske brigade“;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju Doljak Vesadu iz Novog Pazara, Škrijelj Fuadu iz Novog Pazara, Nurković Sadeti iz Novog Pazara, Pluncević Ameli iz Novog Pazara, Šemović Driti iz Novog Pazara, Ulaković Fatmiri iz Finske, Helsinki, Kuršumlija Jasmini iz Novog Pazara, Škurti Hamijeti iz Prizrena, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 232/392 na kat. parceli br. 799 KO Novi Pazar; (dopunska tačka)
  40. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar