04. SKUPŠTINA GRADA 14.06.2022.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  14. JUNA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  2. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  7. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmjeni cijena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Damijeta - Arapska Republika Egipat;
  10. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Bursa - Republika Turska;
  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović-Zmaj“, Novi Pazar;
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Mur“, Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Bratstvo“, Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Osaonica-Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Trnava-Novi Pazar;
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“, Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rastko Nemanjić“, Deževa-Novi Pazar;
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Novi Pazar;
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Novi Pazar;
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Gimnazije, Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju „Hygia Pharm“ d.o.o. Novi Pazar, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/305 na kat. parceli br. 9946 KO Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemsović Muameru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 4/26 na kat. parceli br. 7919 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasanović Enveru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/402 na kat. parceli br. 11284/4 KO Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemović Fadilu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 32/65 na kat. parceli br. 10787/15 KO Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Ahmedinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 25/317 na kat. parceli br. 2572 KO Novi Pazar;
  44. Donošenje Odluke kojom se obavezuju gradsko veće da podnese detaljan izveštaj o preduzetim mjerama za saniranje ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara (dopunska tačka)
  45. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar