02. SKUPŠTINA GRADA 05.05.2022.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  5. MAJA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda, za 2022. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”, za 2021. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2021. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2021. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2021. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2021. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2021. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2021. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2021. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2021. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Republičkom zavodu za statistiku;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“;
  28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU Kancelarije za mlade Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o promjeni naziva Tehničke škole Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“, Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora „Tehničke škole“, Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdrastvene ustanove na teritoriji grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  36. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar