06. SKUPŠTINA GRADA 20.12.2021.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  20. DECEMBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Hudović Midhatu;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Bojadžić Azemini;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Marinković Vladimiru;
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Novović Igoru;
  5. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2021. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2022. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  7. Plan održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030. godina (materijal dostupan na sljedeći LINK)
  8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za dio naselja Hadžet;
  9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna dijela plana generalne regulacije koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovci i Gornji Selakovac na potesu dijela naselja Varevo - izmena 2;
  10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za muslimansko groblje u Netvrđu;
  11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje dečijeg igrališta br. 464-13/21 od 6. avgusta 2021. godine;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga i radova Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar sa Zakonom o javnim preduzećima;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2022. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2020/21. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2021/22. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Ustanove za sport Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Parking servis“ Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije grada Novog Pazara;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Lokalnog savjeta roditelja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na području grada Novog Pazara;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Meša Selimović“, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  36. Prijedlog Rješenja o otuđenju Duranović Mersidu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 27/261 na kat. parceli br. 2683 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Moše Pijade“;
  37. Prijedlog Rješenja o otuđenju Demirović Ismetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 89/558 na kat. parceli br. 11300 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Mihajla Pupina“;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Alić Sabitu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 26/119 na kat. parceli br. 7281 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO „Idea-Lux Gnila“ iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 67/948 na kat. parceli br. 24990 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nurović Muameru i Nurović Džaferu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 88/609 na kat. parceli br. 7283 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Edvinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 36/660 i Džanković Elvedinu suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 36/660, na kat. parceli br. 5108/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Ive Andrića“;
  42. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara (Dopunska tačka 1);
  43. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usvajanju cenovnika usluge snabdevanja toplotnom energijom (Dopunska tačka 2);
  44. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar