05. SKUPŠTINA GRADA 08.11.2021.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PETU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  8. NOVEMBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Jovanović Jovanu;
  2. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Gradska toplana“;
  3. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“;
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Marinković Vladimiru;
  5. Prijedlog Odluke o cijenama elemenata taksi tarife za obavljanje taksi prijevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana i zamjenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za budžet i finansije;
  8. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  9. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kuč Edinu iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 14/776 na kat. parceli br. 2553/3 KO Novi Pazar;
  10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata zamjenika Gradonačelnika, Novović Igora;
  11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara, Plojović Nedžada;
  12. Izbor zamjenika Gradonačelnika i člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  13. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar