04. SKUPŠTINA GRADA 25.10.2021.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  25. OKTOBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2021. godinu;
  2. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara i Kadrovskog plana Službe za budžetsku inspekciju;
  3. Prijedlog Odluke o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odjeljenja komunalne milicije i Odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odjeljenja komunalne milicije Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara i ovlašćenih organizacija i vršioca komunalne djelatnosti grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i opštine Karataj - Republika Turska;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluge snabdijevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena prijevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju HK „Sandžaktrans-putnički saobraćaj“ DOO Novi Pazar;
  10. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Ziljkić Muhameda;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2020. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2020. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2020. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2020. godinu;
  20. Nacrt Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2020. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2020. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2020. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja Novi Pazar, za 2020. godinu;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Gradimira Nedeljkovića;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Bratstvo“, iz reda predstavnika roditelja;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rastko Nemanjić“, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“, iz reda predstavnika roditelja;
  30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rifat Burdžović Tršo“, iz reda predstavnika roditelja;
  31. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ŠOMO „Stevan Mokranjac“, iz reda predstavnika roditelja;
  32. Prijedlog Rješenja o otuđenju Filimonović Miroslavu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 192/273 na kat. parceli br. 11320/1 KO Novi Pazar;
  33. Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Republičkom Zavodu za statistiku
  34. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja dela objekta Sportske dvorane - mala sala, sa pratećim prostorijama Grada Novog Pazara OŠ Vuk Karadžić
  35. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar