ODBORNIČKA PITANJA

  pdf

  Odborničko pitanje 1 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijeno od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajuće parking mjesto?

  2. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijenih od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajude parking mjesto iskorišteno za izgradnju i uređivanje javnih garaža i javnih parkirališta, a na osnovu Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

  Veličina: 402.80 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 2 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1.Ko su lica koja trenutno obavljaju funkciju pomoćnika gradonačelnika?

  2.Kada su postavljeni aktuelni pomoćnici gradonačelnika? Dati broj rješenja o postavljenju i datum. 3.Kada su razriješeni pomoćnici gradonačelnika koji su pratili protekli mandat gradonačelnika Biševca? Dati broj rješenja o razrješenju i datum.

  Veličina: 686.81 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 3 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove na uređenju platoa ispred zgrade Kula, za koje je raspisana javna nabavka 28.2.2019. godine, pod brojenu JNMV 404-33/19 a završena zakljušenjem ugovor od 16.4.2019.? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  2. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove Žitnog trga, za koje je raspisana javna nabavka 22.3.2019. godine, pod brojem JNMV 404-54/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  3. Da li je izdata građevinska dozvola za izvođenje radova na uređenju platoa izmedu Kulturnog centra i nekadašnje upravne zgrade T.P. ,,Uniprom", za koje je raspisana javna nabavka 5.4.2019. godine, pod brojem JNMV 404-73/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projekta i odgovornog nadzornog organa.

  4. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ova tri projekta? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  5. Da li su ovi projekti bili predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije izgradnje novog mosta preko rijeke Raške u centru grada i novog mosta preko rijeke Raske iza hotela Vrbak u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 8.1.2018. godine, pod brojem JNMV 404-187/17, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.3.2018. godine od dobavljača GMP Gramont NS d.o.o. Novi Sad?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa tom dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju mostova. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?


  1. Da li je završena izrada geomehaničkog elaborata za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 30.10.2018. godine, pod brojem JNMV 404-184/18, a zatim i javne nabavke objavljene 8.3.2018. pod brojem JNMV 404-41/19?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljačia i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom?

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Može li se taj elaborat, ukoliko postoji, dati na uvid odbornicima?


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije za dječije obdanište "Dečija radost" na rekreacionom centru u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 21.3.2018. godine, pod brojem JNMV 404-24/18, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.4.2018. godine od dobavljača “Tehno inzenjering" d.o.o. Novi Pazar?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju obdaništa. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?

  Veličina: 3.87 MB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 4 - Dinheta Pulić | 18.12.2020.

  1. Koliko je sredstava isplaćeno na ime putnih troškova zaposlenih u prosveti u gradu Novom Pazaru?

  2. Koliko zaposlenim u školama u gradskom, a koliko u prigradskom i seoskom području?

  Veličina: 397.73 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 5 - Ahmedin Škrijelj | 18.02.2021.

  1. Zbog čega je voda za piće, koja je prerađena na filterskom postrojenju i transportovana do krajnih korisnika, mutna?

  2. Koji je procenat mutnoće vode koja se distribuira građanima za piće? Kakvi su rezultati hemijske i bakteriološke analize u poslednjih 30 dana i da li je takva voda sigurna za piće?

  3. Tražim da mi se dostave navedene analize iz pitanja pod 2.

  4. Da li su se predstavnici JKP "Vodovod i kanalizacija" obraćali javnosti povodom ovog pitanja, odnosno da li su pojasnili građanima razloge mutnoće i dali informaciju javnosti, da li se takva voda može koristiti za piće ili u tehničke svrhe? Ako je bilo takvih obraćanja javnosti, tražim da mi se dostavi odgovarajući dukazi o tome a ukoliko nije bilo te vrsta aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija", tražim objašnjenje zbog čega građanima nisu dostavljane te važne informacije.

  Veličina: 9.83 MB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 6 - Emir Ašćerić | 19.02.2021.

  1. Na osnovu koje odluke JKP “Parking servis" obavlja naplatu parking karti i doplatnih karti?

  2. Da li JKP “Parking servis" šalje opomenu gradanima na kućnu adresu, ukoliko ne plate doplatnu parking kartu, koju radnici ovog preduzeća ostavljaju zakačenu za vozilo?

  3. Na koji način je JKP “Parking servis" ustupilo svoja potraživanja privrednom drustvu “BDF SISTEM PLUS" DOO Beograd - Vračar, koje, preko svog advokata šalje građanima opomene pred utuženje, uz potraživanje dugovanja od 4498,00 dinara, sto je 6 puta veći iznos od doplatne karte (750,00 dinara)?

  4. Tražim od JKP “Parking servis" da dostavi dokaze o sprovedenoj proceduri ustupanja potraživanja (pod kojim uslovima, na koji način i dr.).

  Veličina: 860.17 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar