05. SKUPŠTINA GRADA 06.08.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 4/13, 6/13, 8/14 i 6/16),

  S A Z I V A M

  PETU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  06.08.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Novog Pazara objekata na kat. parcelama br. 10897/9, 10897/46, 10897/48 i 10897/49 KO Novi Pazar, od TK „Raška“ – u stečaju.
  2. Prijedlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Novog Pazara, bez naknade, suvlasničkih udjela koji su upisani na Republiku Srbiju, korisnika JVP “Srbijavode” i korisnika JP „Putevi Srbije“ , na kat. parcelama br. 10892/6, 11378/1 i 10788 KO Novi Pazar.
  3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine na nepokretnosti i to kat. parcela br. 4, u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara.
  4. Odbornička pitanja.

   PREDSJEDNICA
                                                                                                                               Ifeta Radončić, dipl. ekon.

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar