04. SKUPŠTINA GRADA 02.07.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 02.07.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmeni budžeta Grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za potes oko autobuske stanice – izmjena 3;
  3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes autobuske stanice;
  4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Novog Pazara za potes dijela naselja Šutenovac – izmjena 4;
  5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes dijela naselja Šutenovac;
  6. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za glavni kolektor odvođenja upotrebljenih voda i trase dalekovoda od Carske ćuprije do postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda;
  7. Prijedlog Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos prava javne svojine na nepokretnosti sa svojine Republike Srbije na Grad Novi Pazar, za parcelu br. 23500;
  10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos prava javne svojine na nepokretnosti sa svojine Republike Srbije na Grad Novi Pazar, za parcele i to: kat. parcela br. 1117, kat. parcela br. 1118, kat. parcela br. 1121, kat. parcela br. 1120 i kat. parcela br. 1119;
  11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos prava javne svojine na nepokretnosti sa svojine Republike Srbije na Grad Novi Pazar, za parcelu br. 5/28;
  12. Prijedlog Odluke o prijenosu javne svojine sa nepokretnosti u svojini Grada Novog Pazara u svojinu Republike Srbije, za kat. parcelu broj 441/1;
  13. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti SSU ,,Pendik” za iznajmljivanje objekata;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Mladost“ Novi Pazar;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kolektivni ugovor Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“;
  17. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara, Gradskom pravobranilaštvu Grada Novog Pazara i Službi interne revizije Grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Kadrovskog plana Gradske uprave za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara, za 2018. godinu;
  19. Prijedlog Kadrovskog plana Gradskog pravobranilaštva Grada Novog Pazara za 2018;
  20. Prijedlog Kadrovskog plana Službe interne revizije Grada Novog Pazara za 2018;
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke ,,Dositej Obradović“, Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Muzeja ,,Ras“, Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“;
  25. Prijedlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  26. Prijedlog Rješenja o postavljenju na dužnost zamjenika Gradskog pravobranioca Grada Novog Pazara;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Bratstvo“, Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Desanka Maksimović“, Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Dositej Obradović“, Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Đura Jakšić“, Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“, Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Rastko Nemanjić“, Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Rifat Burdžović Tršo“, Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora ŠOMO ,,Stevan Mokranjac“, Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora ,,Ekonomsko-trgovinske“ škole, Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole ,,Gimnazija“, Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora ,,Ugostiteljsko-turističke škole“ , Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju Saitović Azemu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 12/162 na kat. parceli br. 7263 na potesu „ul. Rama Rožajca“, upisanog u listu nepokretnosti br. 9271 KO Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Aljković Dževadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 42/615 na kat. parceli br. 8213 na potesu „ul. 1 Maj“, upisanog u listu nepokretnosti br. 8882 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Alić Rasimu iz Novog Pazara, zemljište u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 10/151 na kat. parceli br. 7576 na potesu „ul. Hercegovačka“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12711 KO Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bilalović Faku iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 22/187 na kat. parceli br. 7539 na potesu „Hadžet“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12624 KO Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenja Koničanin Bahriji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao kat. parcela br. 5581/2 u površini od 56 m2, na potesu „Hadžet“, upisanog u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar.
  44. Odbornička pitanja.

   PREDSJEDNICA
                                                                                                                               Ifeta Radončić, dipl. ecc

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar