03. SKUPŠTINA GRADA 03.05.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara (,,Službeni list Grada Novog Pazara", broj 4/13, 6/13, 8/14 i 6/16),

   

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 07.05.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Neraanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čarsiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za dio stambeno poslovnog bloka, koji se nalazi između kompleksa bolnice i ulice Generala Zivkovica (izmjena 1.);
  4. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u grafičkom dijelu Plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljisita, ,,Novi Pazar";
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Oglasa za iznajmljivanje Ljetnje bašte Kulturnog centra, Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2017. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja ,,Ras", Novi Pazar, za 2017. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Istorijskog arhiva ,,Ras", Novi Pazar, za 2017. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke ,,Dositej Obradović", Novi Pazar, za 2017. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionainog cenira za profesionalni razvoj zapošljenih u obrazovanju, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za mlade. Novi Pazar, za 2017. godinu:
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade ,,Duga", Novi Pazar", za 2017. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorista, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turisticke organizacije, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turisticke organizacije Sandžaka, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu SSU ,,Pendik", Novi Pazar, za 2017. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Sportskog centra u likvidaciji, Novi Pazar, za 2017. godinu;
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JKP ,,Vodovod i kanalizacija", Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora SSU ,,Pendik", Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za budžet i finansije;
  24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  25. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Hazbu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnicki udio Grada Novog Pazara od 39/673 na kat. parceli br. 8267 na potesu ,,ul. Palih boraca", upisana u listu nepokretnosti br. 4513 KO Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Vejsilović Mehmedu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 52/1046 na kat. parceli br. 4970 na potesu ,,ul. Hadžet", upisana u listu nepokretnosti br. 9417 KO Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Selimi Džemalu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 16/211 na kat. parceli br. 6483 na potesu ,,ul. Generala Živkovića", upisana u listu nepokretnosti br. 6149 KO Novi Pazar;
  28. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Ifeta Radončić dipl.ecc.

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar