02. SKUPŠTINA GRADA 02.04.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 7/13, 8/14 i 6/16),

   

  S A Z I V A M

  DRUGU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 02.04.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

   

  1. Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika;
  2. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika;
  3. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije koridori infrastrukture na planini Golija za prostor koji pripada Gradu Novom Pazaru;
  4. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za deo naselja Mur (izmena 2);
  5. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju mini-hidroelektrane ,,Lozno“;
  6. Predlog Odluke o realizaciji koncesije obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji Grada Novog Pazara;
  7. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  8. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  9. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  10. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Pazara za 2017. godine;
  11. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“ za 2017. godinu;
  12. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Grada Novog Pazara, za 2017. godinu;
  13. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar za 2017. godinu;
  14. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Gradska čistoća“, Novi Pazar za 2017. godinu;
  15. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  16. Predlog Odluke o usvajanju  Izveštaja o radu  JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar;
  18. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javne ustanove „Kancelarije za mlade“, Novi Pazar;
  19. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Kulturnog centra, Novi Pazar;
  20. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Centra za decu i omladinu ,,Duga“, Novi Pazar;
  21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar;
  23. Predlog Rešenja o otuđenju Smailović Avdulahu iz Novog Pazara uz naknadu zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 51/299 i Kurtanović Merfazu iz Novog Pazara suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 51/299, na kat. parceli br. 10625/2 na potesu ul. „Save Kovačevića“;
  24. Predlog Rešenja o otuđenju Privrednom društvu „Mujen“ d.o.o iz Novog Pazara, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 72/365 na kat. parceli br. 3100, na potesu ul. „Deda Šehovića“;
  25. Predlog Rešenja o otuđenju Bajramu Ejupoviću iz Novog Pazara, ul. Generala Živkovića br. 252, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 281/581 na kat. parceli br. 6573, na potesu ul. „Sutjeska“;
  26. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o sprovođenju postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Novi Pazar nosilac prava javne svojine koje koriste javna preduzeća;
  27. Odbornička pitanja.

   

  PREDSEDNICA
  Ifeta Radončić, dipl. ecc

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar