06. SKUPŠTINA GRADA 15.10.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  ŠESTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  15.10.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika Goluba Vidojevića;
  2. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornice Milene Jakovljević;
  3. Izveštaj nezavisnog revizora završnog računa budžeta Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  4. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  5. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta Grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu Erozija;
  6. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac za potes Rajčinoviće;
  7. Predlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti u KO Novi Pazar;
  8. Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  9. Predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Pazara;
  10. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za planove Grada Novog Pazara;
  11. Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka;
  12. Predlog Rešenja o prestanku dužnosti zamenika Gradskog pravobranioca Grada Novog Pazara na osnovu pisane ostavke;
  13. Predlog Rešenja o razešenju i imenovanju člana Administrativno-mandatne komisije;
  14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanu člana Školskog odbora Osnovne škole ,,Desanka Maksimović“ u Novom Pazaru;
  15. Predlog Rešenja o otuđenju Komatina Miodragu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 20/482 na kat. parceli br. 9241/1 na potesu „ul. Ruđera Boškovića“, upisanog u listu nepokretnosti br. 10698 KO Novi Pazar;
  16. Predlog Rešenja o otuđenju Rašljanin Rasimu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 153/405 na kat. parceli br. 7264 na potesu „ul. Rama Rožajca“, upisanog u listu nepokretnosti br. 4713 KO Novi Pazar;
  17. Predlog Rešenja o otuđenju Mustafić Taipu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 14/269 na kat. parceli br. 6772 na potesu „ul. Kej Skopskih žrtava“, upisanog u listu nepokretnosti br. 14723 KO Novi Pazar;
  18. Predlog Rešenja o otuđenju Juković Bajru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 31/806 na kat. parceli br. 7508 na potesu „Hadžet“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12674 KO Novi Pazar;
  19. Predlog Rešenja o otuđenju Brežanin Nedžibu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 5/14 na kat. parceli br. 7387 upisanog u listu nepokretnosti 12529, i udeo od 22/39 na kat.parceli br.7386, na potesu „ul. Višegradska“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12528 KO Novi Pazar;
  20. Predlog Rešenja o otuđenju Čilerdžić Jasminki, Baždar Biseri, Baždar Eni i Baždar Amiru svi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 43/698 na kat. parceli br. 8268 na potesu „ul. Kosančićeva“, upisanog u listu nepokretnosti br. 4088 KO Novi Pazar;
  21. Predlog Rešenja o otuđenju Eminović Emini iz Novog Pazara, uz naknadu putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju građevinskog zemljište iz javne svojine, označeno kao kat. parcela br. 6913/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Sutjeska“, u površini od 268 m2;
  22. Predlog Rešenja o otuđenju Hadžiibrahimović Amiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 99/718 na kat. parceli br. 10138/2 na potesu „Jošanički kej“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12151 KO Novi Pazar;
  23. Predlog Rešenja o otuđenju Nikšić Enesu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 45/125 na kat. parceli br. 7377 na potesu „Višegradska“, upisanog u listu nepokretnosti br. 12519 KO Novi Pazar;
  24. Predlog Rešenja o otuđenju Zahirović Šefiku iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 43/389 na kat. parceli br. 4158 na potesu „ul. Skojevska“, upisanog u listu nepokretnosti br. 14112 KO Novi Pazar;
  25. Predlog Rešenja o otuđenju Čeković Zejnelu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 6/456 i Čeković Nedžadu iz Novog Pazara suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 7/456 na  parceli br. 1536/1 na potesu „Gornji Aleksinac“, upisanog u listu nepokretnosti br. 18210 KO Novi Pazar;
  26. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekata;
  27. Usvajanje Zaključka Saveta za bezbednost Grada;
  28. Odbornička pitanja.

   PREDSEDNICA

  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar