Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

   

  S A Z I V A M

  TREĆU  SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI  28.04.2017. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

   

  1. Predlog Oglasa o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekata;
  2. Predlog Rešenja o otuđenju Halilović Rasimu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 32/276 na kat.parcela br.7099 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Generala Živkovića“, upisanoj u listu nepokretnosti br.6047 KO Novi Pazar;
  3. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta;
  4. Predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara.
  5. Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  6. Izveštaj o radu JP “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”Novi Pazar za 2016. godinu;
  7. Izveštaj o radu JP za uređenje građevinskog zemljišta grada Novog Pazara, za 2016. godinu;
  8. Izveštaj o radu JKP “ Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar za 2016. godinu;
  9. Izveštaj o radu JKP “Gradska toplana” Novi Pazar za 2016. godinu;
  10. Izveštaj o radu JKP “ Gradska čistoća” Novi Pazar za 2016. godinu;
  11. Izveštaj o radu JKP “Parking servis” Novi Pazar za 2016. godinu;
  12. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar za 2016. godinu;
  13. Izveštaj o radu Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar za 2016 godinu;
  14. Izveštaj o radu “Kulturnog centra” Novi Pazar za 2016. godinu;
  15. Izveštaj o radu Narodne biblioteke “Dositej Obradović” Novi Pazar za 2016 godinu;
  16. Izveštaj o radu Istorijskog arhiva “Ras” Novi Pazar za 2016. godinu;
  17. Izveštaj o radu Muzeja “Ras” Novi Pazar za 2016 godinu;
  18. Izveštaj o radu “Regionalnog pozorišta” Novi Pazar za 2016. godinu;
  19. Izveštaj o radu Centra za decu i omladinu “Duga” Novi Pazar za 2016. godinu;
  20. Izveštaj o radu “Sportskog centra”u likvidaciji Novi Pazar za 2016. godinu;
  21. Izveštaj o radu “Turističke organizacije” grada Novog Pazara, Novi Pazar za 2016. godinu;
  22. Izveštaj o radu “Regionalne turističke organizacije” grada Novog Pazara, Novi Pazar za 2016. godinu;
  23. Izveštaj o radu Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ Novi Pazar za 2016. godinu;
  24. Izveštaj o radu Kancelarije za mlade Novi Pazar za 2016.godinu;
  25. Izveštaj o radu Doma zdravlja Novi Pazar za 2016. godinu;
  26. Izveštaj o radu Odeljenja za opštu upravu za 2016 godinu;
  27. Izveštaj o radu Odeljenja za društvene delatnosti za2016 godinu;
  28. Izveštaj o radu Odeljenja za finansije za 2016 godinu;
  29. Izveštaj o radu Odeljenja za privredu za. 2016 godinu;
  30. Izveštaj o radu Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj za 2016 godinu;
  31. Izveštaj o radu Odeljenja za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i Gradskog veća za 2016. godinu;
  32. Izveštaj o radu Odeljenja za urbanizam i izgradnju za 2016. godinu;
  33. Izveštaj o radu Odeljenja za imovinsko pravne poslove za 2016. godinu;
  34. Izveštaj o radu Odeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja za 2016. godinu;
  35. Izveštaj o radu Odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu i zdravlje na radu za 2016. godinu;
  36. Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2016. godinu;
  37. Izveštaj o radu Odeljenja za zajedničke poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima za 2016 godinu;
  38. Izveštaj o radu Odeljenja za informacione tehnologije za 2016 godinu;
  39. Izveštaj o radu Odeljenja za tehniče i pomoćne poslove, obezbeđenje i vozni park za 2016. godinu;
  40. Izveštaj o radu Odeljenja za informisanje za 2016. godinu;
  41. Izveštaj o radu Odeljenja za vanredne situacije i poslove narodne odbrane za 2016.godinu;
  42. Izveštaj o radu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda;
  43. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Novog Pazara za 2016. godinu;
  44. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora “Regionalnog pozorišta“.
  45. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose.
  46. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora na teritoriji grada Novog Pazara.
  47. Odbornička pitanja.

   

  PREDSEDNICA
  Ifeta Radončić,dipl.ecc

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar