Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

  S A Z I V A M

  PRVU  SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 30.01.2017. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

   

  DNEVNI RED

   

  1. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje grada Novog Pazara sa gradovima i opštinama u slivu zapadne Morave;
  2. Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2017.godinu, Novi Pazar;
  3. Predlog Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
  4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  5. Predlog Statuta JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ Novi Pazar;
  6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja JKP “ Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ Novi Pazar;
  7. Predlog cenovnika JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ Novi Pazar,
  8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga iznošenja komunalnog otpada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cena JKP “Parking servis“ Novi Pazar;
  10. Verifikacija sporazuma o saradnji između grada Novog Pazara i Bošnjačkog nacionalnog vijeća;
  11. Lokalni Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Novom Pazaru za period 2017-2021.godinu;
  12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  13. Zapisnik Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini sa Rešenjem o otuđenju Smailović Muameru iz Novog Pazara uz naknadu putem oglasa, nepokretnost u javnoj svojini grada Novog Pazara, na kat.parceli br.10116 na potesu ul.1 Maj.
  14. Predlog Rešenja o otuđenju Hadžimujović Džemailu iz Novog Pazara,uz naknadu, zemljište u javnoj svojini ,označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 46/321 na kat.parceli br. 10073, na potesu ul. „Dr Tirše“, upisanoj u listu nepokretnosti br. 12086 KO Novi Pazar;
  15. Predlog Rešenja o otuđenju Ademović Harisu iz Novog Pazara,uz naknadu, zemljište u javnoj svojini ,označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 29/80 na kat.parceli br. 6460, na potesu ul. „Generala Živkovića“, upisanoj u listu nepokretnosti br. 7527 KO Novi Pazar;
  16. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta grada Novog Pazara;
  17. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta grada Novog Pazara;
  18. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  19. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  20. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Kancelarije za mlade Novi Pazar;
  21. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Kancelarije za mlade Novi Pazar;
  22. Izmene i dopune Kolektivnog ugovora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  23. Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  24. Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2017. godinu
  25. Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  26. Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  27. Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  28. Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2017. godinu;
  29. Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  30. Plan i program rada Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  31. Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  32. Plan i program rada Dom zdravlja Novi Pazar“, za 2017. godinu;
  33. Plan i program rada Centra za decu i omladinu „Duga“ Novi Pazar“, za 2017. godinu;
  34. Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2017. godinu;
  35. Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2017. godinu;
  36. Plan i program rada Reginalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2017. godinu;
  37. Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2017.godinu;
  38. Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2017. godinu;
  39. Plan i program Sportskog centra u likvidaciji Novi Pazar, za 2017.godine;
  40. Plan i program rada SSU „Pendik“ Novi Pazar, za 2017. godinu;
  41. Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2017. godinu;
  42. Odbornička pitanja.

  PREDSEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar