04. SKUPŠTINA GRADA 22.09.2016.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 22.09.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

  1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Sjemenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu oko kružnog toka na Šestovu;
  2. Prijedlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za koridore infrastrukture na planini Golija, za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu 2204/1 KO Aluloviće;
  4. Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja grada Novog Pazara za 2015. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara za 2015. godinu;
  6. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara za 2016. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje položaja izbjeglih, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji i reagovanje u migratornim krizama za grad Novi Pazar 2016 – 2020.
  8. Prijedlog Plana kapitalnih investicija grada Novog Pazara 2016 – 2020. godine;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  10. Davanje saglasnosti JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“ na Odluku o cjenovniku za zakup stubova javne rasvjete za potrebe kablovskih i drugih operatera;
  11. Prijedlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta” Novi Pazar”;
  12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  13. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za pribavljanje,otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  14. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih JKP ” Parking servis” Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih JP “Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara”;
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora “Škole za dizajn tekstila i kože” Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora iz reda predstavnika roditelja Ugostiteljsko turističke škole Novi Pazar.
  19. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bijorac Jovanu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 60/195 na kat. parceli br. 436/7 K.O. Novi Pazar, na potesu “ul. Stevana Nemanje”;
  20. Prijedlog Rješenja o otuđenju Popović Zoranu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 116/208 na kat. parceli br. 436/3 K.O. Novi Pazar, na potesu “ul. Stevana Nemanje”;
  21. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 2488/8 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Rifata Burdževića“;
  22. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 8539 KO Novi Pazar na potesu „ul. Miladina Radulovića“;
  23. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 6460 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Generala Živkovića“;
  24. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 772/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Mehmeda Alibašića“;
  25. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 5953 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Koste Racina“;
  26. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 4799/3 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Nikšićka“;
  27. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 2120 KO Novi Pazar na potesu “Selakovac ul. 411”;
  28. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 4630/1 KO Novi Pazar, na potesu „Stara ciglana“;  
  29. Odbornička pitanja.

  Molimo Vas da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

   

  PREDSJEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar