Dnevni red

  Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019)

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

  za 14. maj 2024. godine, sa početkom u 10 sati

   

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje broj 2 u Novom Pazaru.

  Na početku sjednice vrši se:

  - Potvrđivanje mandata u Skupštini grada Novog Pazara, odbornicima Biberović Muameri i Skenderović Dinu, sa izborne liste „EVROPSKI NOVI PAZAR - RASIM LJAJIĆ“.

  Nakon potvrđivanja mandata odbornici, predsjednik Skupštine grada Novog Pazara predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara za 2024. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara za period 2023 - 2034. godine;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2023. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2023. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2023. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2023. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2023. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2023. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2023. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za kulturno-historijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu firme „DAD Novi Pazar ŠPED“;
  23. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenje nepokretnosti na kat. parceli br. 3145/1 KO Novi Pazar JKP „Parking servis“;
  24. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Osaonica-Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  25. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hodžić Huseinu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 11/51, na kat. parceli br. 25067 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Generala Živkovića“;
  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Fehratović Seadu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 8/399 na kat. parceli br. 6036/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Koste Racina“;
  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Paljuš Fahrudinu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 46/224, na kat. parceli br. 7425 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Marka Kraljevića“;
  28. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džamović Muju, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 123/469, na kat. parceli br. 10907 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  29. Prijedlog Rješenja o otuđenju Duraković Šefćetu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 286/708, na kat. parceli br. 25012 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Kej 37. Sandžačke divizije“;
  30. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mušić invest DOO, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 281/600 i objekta br. 2 P+1, na kat. parceli br. 25071 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Gojka Bačanina“;
  31. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prijenos nepokretnosti; (dopunska tačka)
  32. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNIK

  Samir Lekić

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar