Dnevni red

  Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019)

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

  za 13. februar 2024. godine, sa početkom u 10 sati

   

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje broj 2 u Novom Pazaru.

   

              Na početku sjednice vrši se:

  -      Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara i to: Baltić Maida, Kamešničanin Merfid i Milosavljević Bane.

  Nakon potvrđivanja mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara, predsjednik Skupštine grada Novog Pazara predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativno-mandatne komisije;
  2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  3. Izbor gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  4. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNIK

  Samir Lekić

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar