Dnevni red

  Na osnovu člana 65. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 14/2022 ) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara „ broj 6/2019 )

  S A Z I V A M

  KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

   za  5. februar 2024. godine, sa početkom u 10 sati

   

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje broj 2 u Novom Pazaru.

  Na početku sjednice vrši se:

  Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara (izbor i usvajanje izvještaja Verifikacionog odbora).

  Nakon potvrđivanja mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara, Predsjednik Privremenog organa, po ovlašćenju, za konstitutivnu sjednicu predlaže sljedeći:

  D N E V N I  R E D

  1. Izbor predsjednika Skupštine grada Novog Pazara;
  2. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine grada Novog Pazara;
  3. Postavlјenje sekretara Skupštine grada Novog Pazara;
  4. Postavlјenje zamjenika sekretara Skupštine grada Novog Pazara.

  Molim kandidate za odbornike da na sjednicu ponesu Uvjerenje o izboru za odbornika u Skupštini grada Novog Pazara, kako bi se na osnovu Izvještaja Verifikacionog odbora i Uvjerenja o izboru za odbornika, izvršilo potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini grada Novog Pazara.

  PREDSJEDNIK  PRIVREMENOG ORGANA

  GRADA NOVOG PAZARA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar