Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), predsednik Privremenog organa grada Novog Pazara

  S A Z I V A

  OSMU SEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI  2. FEBRUARA 2024. GODINE, SA POČETKOM U 8 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje br. 2.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Predlog Plana javnih nabavki za Gradsku upravu za izvorne i poverene poslove - Grad Novi Pazar, za 2024. godinu;
  1. Predlog Plana javnih nabavki za 2024. godinu, na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama;
  1. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, za 2023. godinu;
  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, za 2024. godinu;
  1. Predlog Odluke o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara grada Novog Pazara;
  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu Folklornog ansambla Novi Pazar;
  1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda;
  1. Predlog Godišnjeg plana javnih konkursa za 2024. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja MNRO-a, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Društva za borbu protiv šećerne bolesti, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja civilnih invalida rata, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja psihologa, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj UBNOR-a, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja gluvih i nagluvih, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Međuopštinske organizacije saveza slepih Srbije Novi Pazar, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj udruženja „Društva za cerebralnu paralizu“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja paraplegičara, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Crvenog krsta, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja „Volonteri Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja OSI „Živeti zajedno“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj NVO „Put sredine“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženje građana „Otvorena ruka“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja građana „Sandžački jetimi“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Humanitarne organizacije „Hasene“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Humanitarnog udruženja „Sevap“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Udruženja „Svetionik“, za 2023. godinu;
  1. Narativni i finansijski izveštaj Pravoslavne omladine Raške oblasti za 2023. godinu;
  2. Zahtev Turističke organizacije za prenos prava korišćenja na kat parceli br. 7881 KO Novi Pazar.

   

  PREDSJEDNIK  PRIVREMENOG ORGANA

  GRADA NOVOG PAZARA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar