Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), predsjednik Privremenog organa grada Novog Pazara

  S A Z I V A

  SEDMU SJEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI  26. JANUARA 2024. GODINE, SA POČETKOM U 8 SATI

   

  Sjednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje br. 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2024. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović” Novi Pazar, za 2024. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2024. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i mlade „Duga” Novi Pazar, za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras” Novi Pazar, za 2024. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras” Novi Pazar, za 2024. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2024. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2024. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2024. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2024. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport „Novi Pazar”, za 2024. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2024. godinu;
  13. Prijedlog Ugovora o vršenju usluga realizacije uređivanja građevinskog zemljišta sa JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  14. Prijedlog Ugovora o održavanju atmosferske kanalizacije između grada Novog Pazar i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  15. Prijedlog Ugovora o održavanju čistoće na javnim površinama, održavanje zelenih površina, rečnih korita i usluge zoohigijene sa JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  16. Prijedlog Ugovora o vršenju usluga realizacije poslova prostornog i urbanističkog planiranja i geodetskog obilježavanja, premjera i projektovanja sa JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“.
  17. Prijedlog Odluke o okončanju postupka likvidacije i brisanju ustanove Sportski centar u likvidaciji;
  18. Prijedlog Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom.

   

  PREDSJEDNIK  PRIVREMENOG ORGANA

  GRADA NOVOG PAZARA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar