Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), Privremeni organ grada Novog Pazara

  S A Z I V A M

  PETU SJEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 28. DECEMBRA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 14 SATI

   

   

          Sjednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje br. 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta grada Novog Pazara za 2024. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju kadrovskog plana za gradsku upravu za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, gradsku upravu za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, gradskom pravobranilaštvu grada Novog i službi interne revizije grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i službi interne revizije grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o sprovođenju projekta smanjenja zagađenja vazduha porijeklom iz individualnih izvora u 2023. godini na teritoriji grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta;
  8. Prijedlog Programa korišćenja subvencija JP za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za muslimansko groblje u Netvrđu;
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije Novi Pazar;
  11. Prijedlog Rješenja o formiranju radne grupe za realizaciju javnog poziva za sprovođenje integralnih projekata proisteklih iz 12 teritorijalnih strategija podržanih kroz program EU PRO PLUS;
  12. Prijedlog Rješenja o otuđenju Husović Sibu iz Novog Pazara uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara na potesu ul. Rifata Burdževića;
  13. Zapisnik sa Prve sjednice Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Novog Pazara.

  PREDSJEDNIK PRIVREMENOG ORGANA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar