Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), Privremeni organ grada Novog Pazara,

  S A Z I V A M

  PRVU SEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  2. NOVEMBRA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 14.30 ČASOVA

              Sednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sednicu predlažem sledeći

   DNEVNI  RED:

  1. Poslovnik o radu Privremenog organa grada Novog Pazara;
  2. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara;
  3. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika Skupštine grada Novog Pazara;
  4. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika Skupštine grada Novog Pazara;
  5. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti sekretara Skupštine grada Novog Pazara;
  6. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika sekretara Skupštine grada Novog Pazara;
  7. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti Gradonačelnika grada Novog Pazara;
  8. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika Gradonačelnika grada Novog Pazara;
  9. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti članova Gradskog veća grada Novog Pazara;
  10. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Novog Pazara, Škrijelj Ensara;
  11. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Novog Pazara, Slavković Marka;
  12. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Novog Pazara, Karišik Salbina;
  13. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Novog Pazara, Čašić Ervina;
  14. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata pomoćnika Gradonačelnika grada Novog Pazara, Rupić Tarika;
  15. Predlog Rešenja o imenovanju sekretara Privremenog organa grada Novog Pazara;
  16. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Administrativno-mandatane komisije;
  17. Predlog Rešenje o načinu vršenja dužnosti u Privremenom organu grada Novog Pazara;

  PREDSEDNIK PRIVREMENOG ORGANA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar